เคล็ดลับเลี้ยงลูกให้ฉลาด ถือเป็นสิ่งที่เหล่าแม่ ๆ ย่อมคาดหวังเป็นธรรมดา เพราะสิ่งนี้จะส่งผลต่อพัฒนาการและอนาคตเด็กได้ในภายภาคหน้า ซึ่งหลาย ๆ คนมักมีคำถามในหัวมากมาย สำหรับวิธีการที่จะเลี้ยงลูกให้มีสติปัญญาที่ดี ต้องอบรม สั่งสอน ปลูกฝังเช่นไร ซึ่งสิ่งนี้เองไม่เพียงขึ้นอยู่กับตัวเด็กเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูที่ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่ พาเด็กเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไปกับจินตนาการ และไม่ไปตีกรอบเด็ก ที่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดและไม่เป็นตัวเอง

เคล็ดลับเลี้ยงลูกให้ฉลาด

5 เคล็ดลับเลี้ยงลูกให้ฉลาด และมีพัฒนาการที่สมกับวัย

                วันนี้ทางเราได้หยิบยกเคล็ดลับเลี้ยงลูกให้ฉลาด มาฝากผู้ปกครองที่กำลังหาวิธีที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ ด้วยเทคนิค เลี้ยงลูกเชิงบวก จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลย

1.ของเล่นพัฒนาสมอง

รู้หรือไม่ว่าของเล่นที่มีประโยชน์จะสามารถส่งเสริมความคิด ความตัดสินใจของเด็กได้อย่างดี ถือเป็น หลัก ในการเลี้ยงลูก ที่ทำให้เด็กมีความสุขไปพร้อมกับการเรียนรู้ เช่น ตัวต่อ หนังสือคำศัพท์ แป้งโด เป็นต้น

2.ทานอาหารที่มีประโยชน์

ผู้ปกครองควรให้เด็กทานอาหารครบ 5 หมู่ ในแต่ละวัน โดยมีผักผสมผสานเข้าไปกับเมนูในแต่ละมื้อ และผลไม้ หรือ โปรตีนต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ซึ่งสามารถให้ทานด้วยตัวเองตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปแบบ Baby Led Weaning

3.เปิดโลกกว้าง

เป็นอีก วิธีเลี้ยงลูกให้ อัจฉริยะ เนื่องจากเขาสามารถเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ในโลกกว้างไปพร้อมกับการท่องเที่ยว เมื่อสงสัยย่อมมีคำถาม และผู้ปกครองก็สามารถตอบให้ความรู้กับเด็กได้ในระหว่างนั้นเช่น พาไปสวนสัตว์ หรือ พิพิธภัณฑ์

4.สังเกตสิ่งที่เด็กชอบ

หากลูกน้อยมีแววสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษ ผู้ปกครองสามารถผลักดันและสนับสนุนพวกเขาได้อย่างเต็มที่ สิ่งนี้จะส่งเสริมให้เด็กทำสิ่งที่รักได้ดี และเป็นเลิศทางความสามารถในอนาคต

5.ฝึกให้ ฟัง อ่าน เขียน

ผู้ปกครองสามารถให้เด็กขีดเขียนใส่จินตนาการของพวกเขาลงไปในกระดาษ เพื่อฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ ก่อนเริ่มเข้าโรงเรียน สิ่งนี้จะทำให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและปรับตัวได้เร็ว เมื่อถึงวัยเข้าโรงเรียน

ทริคเล็ก ๆ ที่ผู้ปกครองควรปฏิบัติควบคู่กับการเลี้ยงดู

            เคล็ดลับเลี้ยงลูกให้ฉลาด ผู้ปกครองต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับ วิธีเลี้ยงลูกให้อารมณ์ดี เพื่อให้เด็กมีความสุขจริง ๆ กับสิ่งที่ทำ ดังนี้

วิธีเลี้ยงลูกให้เชื่อฟัง นั้น ไม่ควรใส่อารมณ์ หรือกดดันลูก หากเขาทำสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้ แนะนำให้เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแทน

-ค่อย ๆ สอนลูกให้คิดเป็น ด้วยการพูดจาเสียงนุ่มนวล ไม่บังคับหรืออัดความรู้เยอะ ๆ กับเด็กมากจนเกินไป เพื่อให้เขาสามารถตัดสินใจในสิ่งที่ต้องการได้

            การที่จะเลี้ยงเด็กคนนึงให้มีความฉลาดและพัฒนาการที่ดีนั้น ผู้ปกครองควรเริ่มปลูกฝังและ เลี้ยงลูกให้ดี 3 ปีแรก เพื่อที่เขาจะได้จดจำปฏิบัติจนเป็นนิสัย จาก การเลี้ยงลูกให้ฉลาด สมวัย ที่ผู้ปกครองอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่วัยทารก