รับเด็กมาเลี้ยง ต้องทำอย่างไรบ้าง


ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัญหาของผู้มีบุตรยากส่วนใหญ่นั้น ทางออกมักจะมองไปที่การ รับ เด็ก มา เลี้ยง ทดแทนเพื่อให้ครอบครัวสมบูรณ์ ซึ่งขั้นตอนดำเนินการนั้น ค่อนข้างมีหลาย ๆ ปัจจัยที่ละเอียดอ่อน ทั้งเรื่องศีลธรรมและกฎหมาย รวมไปถึงคุณสมบัติของผู้ปกครองว่ามีศักยภาพมากพอหรือไม่ ที่จะรับหนึ่งชีวิตมาเลี้ยงดูให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม ภายใต้เงื่อนไขการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง โดยวันนี้ทางเราได้รวบรวมข้อมูลและสิ่งที่คุณต้องเตรียมพร้อม เพื่อสามารถรับลูกบุญธรรมมาเลี้ยงได้อย่างถูกกฎหมาย

รับ เด็ก มา เลี้ยง

คุณสมบัติที่ต้องมีเมื่อ รับ เด็ก มา เลี้ยง


การรับ เด็ก มา เลี้ยง นั้น ย่อมต้องทราบถึงข้อปฏิบัติ รวมถึง สิทธิของบุตรบุญธรรม ที่ต้องได้รับ หลังถูกนำไปเลี้ยงด้วย วันนี้เราจึงนำข้อมูลการ รับอุปการะบุตร 2021 มาให้ทุกท่านได้เช็คตนเองว่ามีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วนหรือไม่ ดังนี้


1.ผู้ที่จะสามารถรับเลี้ยงลูกบุญธรรมได้ต้องมีอายุ 25 ขึ้นไป และที่สำคัญอายุของเด็กที่ต้องการนำมาเลี้ยงต้องมีอายุห่างจากผู้ปกครอง 15 ขึ้นไป
2.ผู้อุปการะเด็กต้องไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพกายและใจที่ย่ำแย่ นั่นหมายความว่าต้องมีความแข็งแรงสมบูรณ์
3.ต้องมีรายได้ในเกณฑ์ที่สามารถดูแลเด็กได้ เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการรับบุตรบุญธรรม และไม่มีหนี้สินหรือเป็นบุคคลล้มละลาย รวมถึงต้องมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีด้วย
4.มีเวลาดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
5.ต้องมีคู่จดทะเบียนสมรส เพื่อให้เด็กรู้สึกไม่ขาด พ่อหรือแม่ คนใดคนนึง และต้องได้รับความยินยอมจากทั้ง 2 ฝ่าย
6.ไม่เคยก่อคดีอาชญากรรมหรือต้องโทษจำคุกทางอาญา ละเว้นเพียงการกระทำที่ประมาทและความผิดลหุโทษ
7.เด็กที่ต้องการนำมาเลี้ยงดู ต้องไม่อยู่ภายใต้การเป็นลูกบุญธรรมของผู้อื่น


สถานที่ขอรับอุปการะลูกบุญธรรม


หากท่านที่ต้องการรับ เด็ก มา เลี้ยง และไม่ทราบว่า รับเลี้ยงลูกบุญธรรมที่ไหน นั้น วันนี้ทางเรามีสถานที่ใกล้ ๆ ที่ท่านสามารถไปยื่นเรื่องในตนเองได้ ดังนี้


1.ผู้ปกครองท่านใดที่มีทะเบียนบ้านอยู่ภายในกรุงเทพ สามารถยื่นเรื่องไปที่ศูนย์อำนวยการรับ บุตรบุญธรรม ที่สถานสงเคราะห์ราชวิถีได้
2. ในกรณีที่ท่านต้องการ รับลูกบุญธรรม มาเลี้ยง แต่ทะเบียนบ้านอยู่ในต่างหวัด สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัด(พมจ.)


หลังจากที่ดำเนินเรื่อง การรับ บุตรบุญธรรม แบบ สมบูรณ์ ได้แล้วนั้น ผู้ปกครองควรทราบไว้ว่าการเลี้ยงดูต่อไปนี้ จะต้องอยู่ในสายตาเจ้าหน้าที่ของ มูลนิธิหาพ่อแม่บุญธรรม ที่ท่านได้นำเด็กมา เพื่อคอยสังเกตการณ์เลี้ยงดูและพฤติกรรมต่าง ๆ เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งถือเป็นช่วงทดลองเลี้ยง นอกจากจะอยู่ในกรณีที่บุตรนั้น เป็นญาติของตนเอง จึงจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้มีอำนาจ